ویولن

ویولن آکوستیک

مدل As-045-V4/4


تحت لیسانس آلمان
برند Hofner
نوع ساز ویولن
اندازه 4/4
سیستم صدا آکوستیک
جنس صفحه انگشت گذاری Ebony
جنس صفحه رویی Solid Spruce
جنس صفحه پشتی Maple
جنس صفحه کناری Maple
جنس خرک Maple
جنس دسته Maple
جنس سیم‌گیر Ebony
جنس چانه‌گاه Ebony
جنس گوشی‌ها Ebony
پیچ تنظیم دقیق کوک ۴ عدد
نوع آرشه گرد
جنس آرشه Rosewood با گیره تنظیم Brazilwood
جنس سیم از جنس استیل پالیش شده
اقلام همراه آرشه، کیف و کلیفون

سفارش دهید

ویولن آکوستیک هافنر

مدل AS-060-V4/4


تحت لیسانس آلمان
برند Hofner
نوع ساز ویولن
اندازه 4/4
سیستم صدا آکوستیک
جنس صفحه انگشت گذاری Ebony
جنس صفحه رویی Solid Spruce
جنس صفحه پشتی Maple
جنس صفحه کناری Maple
جنس خرک Maple
جنس دسته Maple
جنس سیم‌گیر Ebony
جنس چانه‌گاه Ebony
جنس گوشی‌ها Ebony
پیچ تنظیم دقیق کوک ۴ عدد
نوع آرشه گرد
جنس آرشه Rosewood با گیره تنظیم Brazilwood
جنس سیم از جنس استیل پالیش شده
اقلام همراه آرشه، کیف و کلیفون

سفارش دهید

ویولن آکوستیک

مدل As-160-V4/4


تحت لیسانس آلمان
برند Hofner
نوع ساز ویولن
اندازه 4/4
وزن ۱٫۳ کیلوگرم
سیستم صدا آکوستیک
جنس صفحه انگشت گذاری Ebony
جنس صفحه رویی Solid Spruce
جنس صفحه پشتی Solid Maple
جنس صفحه کناری Solid Maple
جنس خرک Maple
جنس دسته Maple
جنس سیم‌گیر Ebony
جنس چانه‌گاه Ebony
جنس گوشی‌ها Ebony
پیچ تنظیم دقیق کوک ۴ عدد
نوع آرشه گرد
جنس آرشه Rosewood با گیره تنظیم Brazilwood
جنس سیم از جنس استیل پالیش شده
اقلام همراه آرشه، کیف و کلیفون

سفارش دهید

ویولن آکوستیک هافنر

مدل H5 Student-V4/4


دست ساز آلمان
برند Hofner
نوع ساز ویولن
اندازه 4/4
سیستم صدا آکوستیک
جنس صفحه انگشت گذاری Ebony
جنس صفحه رویی Alpine Spruce
جنس صفحه پشتی European Maple
جنس صفحه کناری European Maple
جنس خرک Ebony std

سفارش دهید

ویولن آکوستیک Roderich Paesold

مدل PA400-V4/4


دست ساز آلمان
برند Roderich Paesold
نوع ساز ویولن
اندازه 4/4
سیستم صدا آکوستیک
جنس صفحه انگشت گذاری Ebony
جنس صفحه رویی Solid Spruce
جنس صفحه پشتی Solid Flamed Maple
جنس صفحه کناری Solid Flamed Maple
جنس خرک Maple
جنس دسته Solid Flamed Maple
جنس سیم‌گیر Composite
جنس چانه‌گاه Ebony
جنس گوشی‌ها Ebony
پیچ تنظیم دقیق کوک ۴ عدد
اقلام همراه کیس محافظ

سفارش دهید

ویولن آکوستیک Hofner

مدل H8 Student


دست ساز آلمان
برند Hofner
نوع ساز ویولن
اندازه 4/4
سیستم صدا آکوستیک
جنس صفحه انگشت گذاری Ebony
جنس صفحه رویی Alpine Spruce
جنس صفحه پشتی European Maple
جنس صفحه کناری European Maple
جنس خرک Ebony std

سفارش دهید

ویولن آکوستیک TF

مدل 132 3/4


برند TF
نوع ساز ویولن
اندازه 3/4
سیستم صدا آکوستیک
جنس صفحه انگشت گذاری Ebony
جنس صفحه رویی Spruce
جنس صفحه پشتی Maple
جنس صفحه کناری Maple
جنس خرک Maple
جنس دسته Maple
جنس سیم‌گیر Ebony
جنس چانه‌گاه Ebony
جنس گوشی‌ها Ebony
نوع آرشه هشت‌ پر
اقلام همراه آرشه، کیف و کلیفون

سفارش دهید

ویولن آکوستیک TF

مدل 142 1/2


برند TF
نوع ساز ویولن
اندازه 1/2
وزن ۴۸۰ گرم
سیستم صدا آکوستیک
جنس صفحه انگشت گذاری Ebony
جنس صفحه رویی Spruce
جنس صفحه پشتی Maple
جنس صفحه کناری Maple
جنس خرک Maple
جنس دسته Maple
جنس سیم‌گیر Ebony
جنس چانه‌گاه Ebony
جنس گوشی‌ها Ebony
پیچ تنظیم دقیق کوک ۴ عدد
نوع آرشه هشت‌ پر
اندازه آرشه 1/2
جنس آرشه چوب
اقلام همراه آرشه، کیف و کلیفون

سفارش دهید

ویولا هافنر

مدلAS-045-VA14


برند Hofner
نوع ساز ویولا
اندازه ۱۴ اینچ
جنس صفحه رویی Solid Spruce
جنس صفحه پشتی Maple
جنس صفحه کناری Maple
جنس دسته Maple
جنس خرک Maple
جنس گوشی‌ها Ebony
جنس سیم‌گیر Ebony
جنس چانه‌گاه Ebony
جنس آرشه Rosewood با گیره تنظیم Brazilwood
نوع آرشه گرد

سفارش دهید

ویولنسل Hofner

مدل AS-060-C4/4


تحت لیسانس آلمان
برند Hofner

سفارش دهید

ویولنسل Hofner

مدل H5


دست ساز آلمان
برند Hofner

سفارش دهید